keskiviikko 2. marraskuuta 2011

Syyskokous 2011

MASURAWON SYYSKOKOUSTervetuloa Aikidoseura Masurawo ry:n syyskokoukseen 15.11.2011 klo 18:30 Toppalan yläsalissa. Kutsuttuja ovat kaikki seuran uudet ja vanhat jäsenet.Esityslista:1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

5) Valitaan hallitus toimintakaudelle 2012

6) Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet

7) Vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion tarkastaminen ja hyväksyminen

8) Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2012

11) Muut kokouksessa esille tulevat asiat

12) Kokouksen päättäminen